Archiv autora: administrator

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

9. 10. 2020

Vzhledem k aktuálním opatřením proti koronaviru (zde, popř. plné znění) bohužel musíme od 12. října znovu přerušit činnost a zavřít naši hernu. Veškeré tréninky proto musí být zrušeny.

Vevnitř vůbec, venku do 20 lidí. Vláda dočasně zastavila i profesionální sport:

„Od pondělí budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, profesionální i volnočasové, budou uzavřena vnitřní sportoviště. Na zevních sportovištích bude možné sportovat v limitu do dvaceti osob. Bude možné si zahrát fotbal či tenis, vevnitř ale nic,“ uvedl Prymula.

1. 10. 2020

Výtah z usnesení vlády z 30. 9. 2020:

„Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

II. omezuje

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“

9. 9. 2020

Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví 9. září 2020 naleznete zde.

Jejich přehled naleznete také na např. na iDnes zde – úryvek z části o sportu říká, že „Roušku nemusí mít sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.“

Zároveň si můžete přečíst dokument „Desatero o covid-19 pro sportovce“, který v sekci „Koronavirus“ sdílel oficiální web ČAST.

24. 5. 2020

Díky všem za dosavadní dodržování podmínek, za kterých můžeme fungovat.

Aktuální uvolnění koronavirových opatření od 25. 5. se naší herny dotýká jen poměrně málo, i když to pro nás znamená přecejen větší pohodlí. Od zítřka je totiž možné využívat šatny i sprchy za podmínek, které najdete v materiálu Ministerstva zdravotnictví na str. 23 a 24 zde. (bude vyvěšeno také na nástěnce v herně). V zásadě jde o co největší rozptýlení osob v šatnách (obsazovat vzdálené konce), větrání šaten a omezení času v nich stráveného na nezbytné minimum.

Opět díky za pochopení i spolupráci!

14. 5. 2020

Od pondělí 18. 5. 2020 spouštíme i tréninky žáků. Tréninky budou probíhat ve stejných skupinkách jako před uzavřením (sk. 1 v pondělí od 15:30 do 17h + st 16:30-18h, sk. 2 v út + čt 16:30-18h).

I zde platí důležité body a podmínky:

 • žáci odevzdají před svým prvním tréninkem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář buď můžete předvyplnit a už jen donést na trénink, nebo lze vyplnit kopie nachystané na herně)
 • platí už dříve zpřísněné hygienické podmínky na herně
 • žáci by měli přijít v roušce a mít na ni nachystaný sáček
 • počítejte také především s potřebou dezinfekce rukou při příchodu, zavřenou šatnou a související potřebou nechat si všechny věci (vč. ručníku) ve svém batohu

Díky moc za pochopení a spolupráci!

9. 5. 2020

Po domluvě klubového VV od pondělí 11. 5. 2020 znovu otevíráme naši hernu – na základě uvolňovaných vládních opatření týkajících se koronaviru (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf) to ale po nucené pauze samozřejmě nejde v plném rozsahu, je potřeba dodržovat obecně nařízená pravidla.

Znovuzprovoznění herny se zatím netýká organizovaných tréninků žáků, počítáme s jejich spuštěním od dalšího pondělí, tedy 18. 5.


Provoz tedy bude částečně omezený, VV v rámci protikoronavirových opatření od 11. 5. 2020 vyhlašuje:

 • zákaz využívání prostor sprchy a šaten
 • zákaz trénovat s více než 10 míčky na stůl (dvojici)
 • zákaz používání erárních pálek
 • zákaz používání ohrádek na odkládání ručníků – všechny věci nechávat ve své tašce
 • doporučení v co nejvyšší míře hernu větrat
 • doporučení nepodávat si ruce – zvolit z pohledu hygieny lepší řešení
 • potřebu po ukončení hry/před zamčením herny ošetřit „všechny použité tréninkové pomůcky“
 • - hrací stoly čistidlem Stiga
 • - použité míčky v teplé vodě s jarem
 • - podlahu v herně vodou se Savem (či jiným dezinfekčním přípravkem)
 • - lavičky, židle, dveřní kliky apod. dezinfekcí v rozprašovači
 • potřebu ošetření tréninkových pomůcek potvrdit zapsáním se do tabulky „Potvrzení úklidu při odchodu z herny“ (na označeném místě ve vstupní části chodby)

Díky za pochopení a dodržování opatření!

26. 4. 2020

Včera vydal BSST informaci o ukončení sezony podle aktuálních tabulek – vše viz Rozhodnutí VV BSST.

VV klubu rozhodl, že herna zatím zůstává – do vyjasnění konkrétních podmínek rozvolnění opatření pro organizovaný sport – NADÁLE UZAVŘENA (viz info z 12. 3. 2020)!

12. 3. 2020

Tréninky a utkání v herně se z důvodu celostátních mimořádných opatření od pátku 13. 3. 2020 přerušují – pro aktuální informace sledujte naše webové stránky. Ke stejnému datu je zároveň pozastaven i průběh všech městských soutěží.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví, snad si zase brzy zahrajeme.

Za VV SKST Nový Lískovec dne 12. 3. 2020

Tomáš Holík, místopředseda klubu