Historie

Historie

Oddíl stolního tenisu vznikl v Novém Lískovci v r. 1964, kdy byla ukončena jižní přístavba sokolovny, část jejíhož přízemí byla určena pro hernu stolního tenisu. I když neměla rozměry předepsané pro soutěže, bylo městským svazem stolního tenisu její užívání pro městské soutěže povoleno. Oddíl vznikl zásluhou Jiřího Fabera a PhDr. Františka Pospíšila a jeho soutěžní družstvo bylo vytvořeno převážně z hráčů, kteří do Nového Lískovce přešli ze zrušeného TJ Baník Brno. Kádr nově vytvořeného oddílu tvořili hráči dr. Pospíšil, ing. Langer, ing. Škorpík, Malý a Faber, který byl současně jeho prvním předsedou. Do činnosti oddílu se zapojil také Stanislav Hrabal, který po Faberovi převzal funkci předsedy oddílu. Oddíl velmi brzo získal mladé zájemce o stolní tenis, jejichž výchovou se zabývali hlavně dr. Pospíšil a Stanislav Hrabal, později Jan Kristen, který působí v novolískoveckém oddíle po krátké přetržce jeho činnosti až do současnosti (nyní v samostatném Sportovním klubu stolního tenisu). Péče o mladé adepty stolního tenisu přinesla své ovoce a ti se mohli brzo zúčastňovat soutěží. Byli to zejména Miloš Kopp, Bohumil Nykodym, Jiří Válka, Pavel Ovísek, Mirek Hlavička, Standa Hrabal ml. a další. Nejúspěšnější Kopp a Nykodym byli záhy přijati do Tréninkového centra mládeže Moravské Slavie. Miloš Kopp pokračoval v úspěšné kariéře – získal třetí místo v mistrovství republiky dorostu, postoupil do druholigového družstva Moravské Slavie a vojnu absolvoval v prvoligové Dukle Týniště nad Orlicí. Vyhrál také řadu turnajů a stal se nejúspěšnějším z novolískoveckých odchovanců. Postupně se rozrůstal počet hráčů oddílu, takže byla vytvořena dvě, později dokonce tři družstva, která hrála městský přebor a městskou soutěž. Posílení prvního družstva znamenal příchod hráčů, převážně studentů Vojenské akademie, na níž přednášel ing. Škorpík. Bylí to například druholigoví Emil Polakovič a Jan Ryšavý, dále Jan Bartolšic, Jan Benák a další, kteří výkonnost prvního družstva pozvedli až k účasti v krajském přeboru v sezoně 1973-74. Tuto soutěž již bylo nutno hrát v sále a pro technické problémy s tím spojené družstvo soutěž nedokončilo. Účast v soutěži dospělých byla pak po krátkém přerušení obnovena. Do Nového Lískovce přešla řada hráčů z některých zrušených brněnských oddílů a zdárně pokračuje výchova mládeže pod vedením již zmíněného Jana Kristena. Po zrušení oddílu stolního tenisu TJ Sokol v r. 2005 vzniklo občanské sdružení Sportovní klub stolního tenisu Nový Lískovec, který má v současnosti více jak šedesát členů. Ke své činnosti využíval donedávna prostor ZŠ Svážná, nyní ale získal vlastní hernu adaptací zrušené výměníkové stanice na Oblé 52. Předsedou klubu je MUDr. Pavel Ovísek.

Text je převzatý z knihy:

FABER, Jiří. NOVÝ LÍSKOVEC – 115 let obce. Brno-Nový Lískovec: ÚMČ Brno-Nový Lískovec, 2009. Kapitola Stolní tenis, s. 103-104.

 

Článek z Lískáčku, prosinec 2009:

„Dárek stolním tenistům

V roce 2006 byl nucen tehdejší novolískovecký oddíl stolního tenisu opustit z finančních důvodů svoji hernu v bývalé sokolovně na Rybnické, jejímž správcem se stala Brněnská asociace futsalu. Funkcionáři oddílu se s trpkým osudem nesmířili a vyvinuli velké úsilí o zachování stolního tenisu v Novém Lískovci. Založili Sportovní klub stolního tenisu, který byl v červnu 2006 zaregistrován ministerstvem vnitra jako samostatný právní subjekt. Díky pomoci komise pro mládež a sport a následně vedení MČ Nový Lískovec a pochopení ředitelství Základní školy Svážná jim bylo umožněno využívat k činnosti místnosti školy, které jim zaručovaly kvalitnější a hlavně prostornější podmínky, než miniaturní herna v přístavbě sokolovny. Brzo začala narůstat členská základna klubu nejen o kvalitní hráče, ale hlavně o mládež, navíc měla možnost se v herně na ZŠ Svážná vyžívat i veřejnost. Přes tyto dobré podmínky nepřestali funkcionáři klubu uvažovat o možnosti získat pro klub vlastní hernu. Tato možnost se jim naskytla v podobě zrušené výměníkové stanice na Oblé 52, o jejíž využití pro hernu stolního tenisu klub požádal. Městská část nové využití objektu schválila a také poskytla klubu finanční dotaci na jeho rekonstrukci. Díky tomu a také díky pomoci sponzorů, kteří zajistili provedení řady řemeslných prací zdarma, a pracovním nasazením členů klubu mohla být herna po dvou měsících otevřena.
Zvážíme-li, že v rámci rekonstrukce bylo potřeba provést změnu vodovodního řadu, srovnání podlah a jejich pokrytí, zateplení okenní stěny, provést výměnu elektrorozvodů a osvětlovacích těles, rozšířit počet topných těles a s tím související doplnění tepelných rozvodů, instalovat zařízení výměny vzduchu, zrekonstruovat sociální zařízení (šatny, sprchy, WC) a provést řadu dalších drobných zednických a obkladačských prací v interiéru a jeho konečné vymalování, jeví se pouze dvouměsíční tréninkový výpadek stolních tenistů téměř neuvěřitelný. I když je potřeba ještě odstranit některé drobné nedodělky, provoz herny tím nebude narušen.
Sportovní klub stolního tenisu Nový Lískovec má v současnosti 58 členů, z nich je 28 dětí. Celkem 18 mužů tvoří 6 družstev doplňovaných také ženami, která se zúčastňují městského přeboru a městských soutěží, dále je v klubu 10 dorostenců a tři skupiny žáků, z nichž jsou tvořena dvě soutěžní družstva. Hernu může také využívat veřejnost*. Presidentem klubu je MUDr. Pavel Ovísek, jednatelem Jan Kristen, hospodářem Monika Šulová a dalšími členy výboru jsou David Ráček, Petr Havliš a Aleš Kraus. Trenéry mládeže jsou Monika Šulová, Zdeněk Borkovec, Filip Kajanovič a Libor Kuchařík.“

Pozn. autora webových stránek: Příchod do herny Oblá 52 je datován k létu 2009, herna běžně veřejnosti přístupná není – tedy kromě turnajů KMS MČ Nový Lískovec, které se konají dvakrát do roka – zpravidla na přelomu dubna a května a v polovině prosince.

V létě roku 2011 se místo Aleše Krause stal novým místopředsedou klubu Jan Staněk. V září 2013 pak po odstoupení dlouholetého předsedy klubu, MUDr. Pavla Ovíska, došlo k zatím poslední změně vedení – do pozice předsedy byl vybrán Jan Staněk, místopředsedou byl zvolen Tomáš Holík.

Mládeži se aktuálně věnují Jan Kristen, Martin Vítkovič, Jiří Búřil a Tomáš Holík.